Bestuur / board

René de Block (voorzitter sinds voorjaar 2019)
Erika van Krevel (secretaris sinds januari 2019)

Stuur uw bericht / Send your message

2008-2023 © Copyright NDBF - Nederlandse Draken Boot Federatie