Bestuur / board

  • René de Block (voorzitter sinds voorjaar 2019)
  • Erika van Krevel (secretaris sinds januari 2019)
  • Jacqueline van Beek (penningmeester sinds januari 2019)

Stuur uw bericht / Send your message

2008-2019 © Copyright NDBF - Nederlandse Draken Boot Federatie